مهلت شرکت در مسابقه: ساعت ۲۳ روز جمعه ۱۷ مردادماه

۱- از نظر امام علی (ع) ، عالی ترین سرمایه و افتخار کدامیک است؟
۱- فرزندان صالح
۲- مدیریت قوی
۳- اخلاق پسندیده
۴- گزینه ۱ و ۳

۲- این سخن از کدام یک از ائمه است؟
” گرانبهاترین چیزی که پدران به فرزندانشان به ارث می‌گذارند ، ادب است”
۱- امام حسین (ع)
۲- امام حسن (ع)
۳- امام علی (ع)
۴- امام صادق (ع)

۳- پیامد بی توجهی به امر خطیر تربیت فرزند از دیدگاه حضرت علی(ع) ، ….. است؟
۱- رشد یافتن فرزند ناصالح
۲- عدم تعالی فرزندان
۳- بدنامی پیشینیان
۴- مایه نابودی شرف و بدنامی پدران

۴- از دیدگاه امام علی(ع) چه عملی کودک را کوردل بار می‌آورد؟
۱- نادیده گرفتن خطای کودک
۲- سخت گرفتن زیاد
۳- عادت دادن به کاری خاص
۴- همه موارد

۵- با نگاهی به دیدگاه و سیره تربیت امام علی (ع) ، هدف نهایی در نظام تربیتی اخلاقی ….. است.
۱- آرامش روح
۲- رسیدن به کمال
۳- رسیدن فرزند به طاعت و عبودیت الهی
۴- هیچکدام

۶- حضرت علی (ع) فرمودند: ” برترین معرفت ….. است.”
۱- شناخت پروردگار
۲- شناخت خویشتن
۳- موارد الف و ب
۴- هیچکدام

۷- امیرالمومنین در نامه تربیتی خود به امام حسن (ع) ، چه کسی را الگوی مطمئن معرفی می کند؟
۱- حضرت زهرا(س)
۲- ابوطالب
۳- پیامبر اکرم(ص)
۴- به فرد خاصی اشاره نکرده است

۸- بنا به نهج البلاغه ، عالی ترین مایه مجد و شرف آدمی ….. است.
۱- صداقت
۲- حسن خلق
۳- فرزند صالح
۴- تقوا

۹- از نظر امام علی (ع) ، خواطر به چند قسم دسته بندی می شوند؟
۱- سه دسته
۲- دو دسته
۳- چهار دسته
۴- پنج دسته

۱۰- مراحل رشد تربیت اخلاق بنا به گفته امام علی (ع) به ….. دوره …… ساله تقسیم می‌شود.
۱- چهار-شش
۲- سه-هفت
۳- سه-پنج
۴- چهار-چهار

شرکت کنندگان گرامی ، لطفا اعداد گزینه صحیح را بصورت یک شماره ۱۰ رقمی به سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۹۹۵۵۶۹۴۲ ارسال نمایید.
لازم به ذکر است اعداد ۱۰ رقمی به این صورت باشد که عدد اول سمت چپ برای سوال اول و عدد آخر سمت راست برای سوال دهم باشد.
بعنوان مثال: ۲۱۳۱۴۳۱۴۲۲

در صورت بروز هرگونه مشکل یا کمک ، به شماره ۰۹۲۲۶۱۰۱۸۲۴ درواتساپ پیام دهید.

پیام بگذارید