روستای هرمزآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان رفسنجان در استان کرمان و مرکز دهستان اسلامیه می باشد . طبق آخرین سرشماری مسکن و نفوس که در سال ۱۳۹۵ انجام شد ، جمعیت این روستا بیش از ۲۸۰۰ نفر و تعداد خانوار های این روستا نیز بیش از ۷۵۰ خانوار می باشد

پیام بگذارید