روستای هرمزآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان رفسنجان در استان کرمان و مرکز دهستان اسلامیه می باشد . طبق آخرین سرشماری مسکن و نفوس که در سال 1395 انجام شد ، جمعیت این روستا بیش از 2800 نفر و تعداد خانوار های این روستا نیز بیش از 750 خانوار می باشد

پیام بگذارید