روستای هرمزآباد دارای یک زمین چمن ، یک زمین خاکی و یک سالن ورزشی می باشد . یک باشگاه کیوکوشین کاراته بنام شهدای این روستا که در دو بخش آقایان و خانم ها ، زورخانه امام علی ، مدرسه فوتبال قائم و چند تیم والیبال در هرمزآباد فعالیت دارد . تعدادی از جوانان ورزشکار هرمزآبادی که در این باشگاه ها فعالیت داشتند موفق شدند که در مسابقات استانی ، کشوری و بین المللی صاحب مدال و افتخار شوند. از بازی ها و سرگرمی های بومی این روستا ، هفت سنگ ، قلعه نادر ، دوز و پاچفته می باشد که در زمان های قدیم رواج داشته است و اکنون ورزش های امروزی جای آنها را پر کرده است