حومه اطراف این روستا یکی از هسته‌های اصلی برداشت پسته ناب ایران می‌باشد که هر ساله چند صد هزار تن پسته از این روستا و حومه آن به نقاط مختلف کشور و جهان صادر می‌شود و اکثر مردم این روستا به شغل شریف کشاورزی مشغول اند. وجود امکانات رفاهی و مغازه های مختلف و همچنین نزدیکی این روستا به مرکز شهر رفسنجان از دیگر محسنات این روستا است که باعث کاهش شهرنشینی شده. همچنین شعب بانک های ملت و صادرات و صندوق تعاون روستایی و شعبه پست بانک درهرمزآباد به مردم این روستا و حومه غربی خدمترسانی می کنند